Velkommen til Immigration Law

– Mest erfaring

Den bedste beliggenhed

– Lige overfor Udlændingestyrelsen

Hovedkontor:  Gammel Køge Landvej 119, 1st. 2500 Valby, Tlf. 24 84 94 12 (10-15)  Personlig henv. 9 – 16, lørdag efter aftale. info@immigrationlaw.dk 

CVR. 38985698, Nordea Bank, Reg. nr. 2277, Konto nr.: 6896389651, IBAN: DK6220006896389651, Swiftadresse: NDEADKKK

FAMILIE

FAMILIESAMMENFØRING
ÆGTEFÆLLER & BØRN

Uanet om du er dansk statsborger, EU­-borger eller en tredjelandsborger findes der muligheder for familiesammen- føring i Danmark. Reglerne er komplicerede og har ændret sig meget over kort tid. Hos os tilbyder vi at give dig et overblik over din situation, herunder visumregler og ægteskab, og hjælpe dig med at lave den bedste mulige ansøgning.

PERMANENT

PERMANENT OPHOLD & DANSK STATSBORGERSKAB

Man kan søge permanent opholdstilladelse i Danmark efter de danske regler eller EU/EØS­reglerne. Der er særlig krav til selvstændige og asylmodtagere. Hvert regelsæt har forskellige grundlæggende betingelser, som du skal opfylde for at opnå permanent ophold. Vi er specialister i begge regelsæt og hjælper dig gerne med at opnå permanent ophold.

ARBEJDE

ARBEJDSTILLADELSE & RÅDGIVNING TIL  VIRKSOMHEDER

Virksomheder har mulighed for at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft i Danmark, hvis der er tale om  væsentlige erhvervsmæssige eller beskæftigelsesmæssige hensyn som taler for. Vi kan hjælpe med arbejdstilladelse, beløbsordning, positivlisten,  green­card forlængelse,  til studerende, praktikanter og au­pair mv. Vi tilbyder virksomhedsbesøg.

 

KONSULTATION

TIL PRIVAT OG ERHVERV

ImmigrationLaw har som noget helt særligt en tradition for at tilbyde konsultationer, hvor vi på ca. 30-45 min. kan gennemgå din sag, situation eller problem -stilling og komme med en kort løsningsorienteres rådgivning der kan give dig mest muligt overblik over sin sag, ofte med en tegning over din situation og de vigtigste papirer og dokumenter du skal bruge.

Konsultation 30 -45 min.

Anders Graversen & Thomas Høyer

Vi i Bethesda glæder os over jeres store velvilje og engagement. I har stor betydning for mange mennesker i vanskelige situationer. Tak for jeres frivillige arbejde og retshjælp i Bethesda igennem de sidste 10 år.

 

Delin Wei, Dansk-Kinesisk venskabsforeninge

 

På vegne af Dansk-Kinesisk venskabsforening vil jeg gerne takke Aage Kramp og Immigrationlaw for mangeårig hjælp til det Kinesiske samfund i Danmark og for hjælp til den månedlige Kinesiske retshjælp i foreningen. Generalsekretær Delin Wei