Family reunification, Familiesammenføring, love, romance, couple, par, ægtefælle, international

Nyt for familiesammenføring og permanent

June 25, 2024

Den 1. juli 2024 træder der nye regler om permanent opholdstilladelse og familiesammenføring for ægtefæller i kraft. De nye regler vil gælde for ansøgninger, som er indgivet fra den 11. april 2024 eller senere. De ændringer som man bør være opmærksom på gennemgås for neden, og kan have stor betydning for alle ansøgere.

Kravene

1. Den økonomiske sikkerhedstilladelse, til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til ansøgeren nedsættes fra 100.000 kr. til 57.000 kr.

2. Der er Krav om bestået PD3 (eller en tilsvarende eller højere danskprøve) for herboende ægtefælle. Kravet vil nu også kunne opfyldes ved, at herboende dokumenterer at have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 5 år, hvis der i væsentlig grad har været kommunikation på dansk. Som eksempel kan nævnes hvis man har arbejdet for offentlige myndigheder i en stilling med kommunikation med borgere. Det er Udlændingestyrelsen som vurderer om ansættelsen kan træde istedet for bestået PD3. Vurderingen er subjektiv.

3. Kriminalitetskravet skærpes, så en sigtelse eller tiltale i sig selv kan føre til afslag af permanent opholdstilladelse og familiesammenføring (for herboende udlændinge). Frikendes man (eller nedsættes straffen til et bestemt niveau), kan der dog efterfølgende søges om genoptagelse.

4. Gebyr for de påkrævede A1- og A2 danskprøver, som ansøger skal bestå efter at have modtaget familiesammenføring, stiger til 3.025,43 kr. fra 2.658,01 kr.

Familiesammenføring og Udlændingeretten i øvrigt har altid været et meget politisk område. Derfor er der ofte ændringer i lovgivningen. I år er ikke en undtagelse. Reglerne er også forskellige for forskellige typer ansøgere (danskere, EU-borgere, andre udlændinge) hvilket skaber yderligere kompleksitet.

Det er altid en god ide at rådføre dig med en specialist inden du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse i Danmark. Hvis du ønsker en uddybning af betingelserne og en gennemgang af, om du opfylder betingelserne for permanent opholdstilladelse eller familiesammenføring er du er velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om vores konsultationer her, eller om familiesammenføring mere generelt her.

I kan også følge os på facebook her.

Marwiza Osmani

Related Posts

New Pay Limit Scheme (31.250 kr. per month)

The new supplementary pay limit scheme (DKK 31.250 per month) The Danish Parliament will vote on a new amendment to the immigration law on the 23rd of March 2023. It will enter into force on the 1st of April this year (2023). If voted through the amendment will add a...

Ny beløbsordning (31.250 kr. om måneden)

Ny supplerende beløbsordning (31.250 kr. om måneden) Den 23. marts 2023 skal folketinget stemme for en ny ændring til udlændingeloven. Hvis den stemmes igennem, vil den gælde fra den 1. april i år. Den vil tilføje en ny beløbsordning, udvide fast track-ordningen,...

Arbejdstilladelse – Forhåndsafslag og stramninger

Arbejdstilladelse – Forhåndsafslag og stramninger

FORHÅNDSAFSLAG Den 1. januar 2021 blev der indført en regel der giver SIRI mulighed for at give forhåndsafslag på din ansøgning om arbejdstilladelse. Dette betyder at SIRI kan give afslag til ansøgere, uden at skulle undersøge sagen. De kan derfor forholde sig helt...