Ny beløbsordning (31.250 kr. om måneden)

March 16, 2023

Ny supplerende beløbsordning (31.250 kr. om måneden)

Den 23. marts 2023 skal folketinget stemme for en ny ændring til udlændingeloven. Hvis den stemmes igennem, vil den gælde fra den 1. april i år. Den vil tilføje en ny beløbsordning, udvide fast track-ordningen, positivlisten for højtuddannede, Start Up-ordningen og erstatte etableringskortet.

Mange arbejdsgivere har ventet længe på en beløbsordning som omfattede flere typer stillinger. Nedenfor gennemgår vi derfor kravene.

Hvad er kravene til den ny beløbsordning?

Først og fremmest er løngrænsen for den nye beløbsordning 375.000 kr. om året, hvad svarer til 31.250 kr. om måneden. Som den nuværende beløbsordning vil beløbet reguleres årligt. Ansættelsen skal også fremstå som reel og hvilkår skal kunne anses for normale for det danske arbejdsmarked.

Der er også krav, om at stillingen har været slået op i EURES (det europæiske arbejdsformidlingsnetværk) og jobnet i mindst 2 uger FORUD for indgivelse af ansøgning. Andre jobtjenester vil IKKE kunne bruges i stedet. Vil man som arbejdsgiver være klar til indgivelse af ansøgninger på vedtagelsesdagen skal man udmelde jobopslaget i dag.

Herudover må ansøgeren ikke været straffet med bøde på 3.000 kr. (eller over) de sidste 2 år før indgivelse. Efter at have fået arbejdstilladelse må ansøger heller ikke modtage eller vedtage en bøde på 3.000 kr. (eller over).

Endeligt er det et krav for den nye ordning at de forrige 3 måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit IKKE er over 3,75 procent. Det betyder at ordningen ikke kan benyttes hvis arbejdsløsheden stiger for meget i Danmark.

Gennemføres lovgivningen vil der være meget at tage fat på. Vi har kun mulighed for at gennemgå ændringerne i grove træk i denne artikel. Vi anbefaler derfor altid at man søger professionel rådgivning hvis man har planer om at søge en arbejdstilladelse. Her kan IMMLAW Group være behjælpelig.

Med vores mange års erfaring med arbejdstilladelser kan vi rådgive i dybden om detaljerne. Eller hjælpe med at udfylde og indgive selve arbejdstilladelsen. Du kan booke en konsultation her. Du kan også læse mere om arbejdstilladelser mere generelt her.

Adrian Pierre Hübner

Related Posts

Nyt for familiesammenføring og permanent

Nyt for familiesammenføring og permanent

Den 1. juli 2024 træder der nye regler om permanent opholdstilladelse og familiesammenføring for ægtefæller i kraft. De nye regler vil gælde for ansøgninger, som er indgivet fra den 11. april 2024 eller senere. De ændringer som man bør være opmærksom på gennemgås for...

New Pay Limit Scheme (31.250 kr. per month)

The new supplementary pay limit scheme (DKK 31.250 per month) The Danish Parliament will vote on a new amendment to the immigration law on the 23rd of March 2023. It will enter into force on the 1st of April this year (2023). If voted through the amendment will add a...

Arbejdstilladelse – Forhåndsafslag og stramninger

Arbejdstilladelse – Forhåndsafslag og stramninger

FORHÅNDSAFSLAG Den 1. januar 2021 blev der indført en regel der giver SIRI mulighed for at give forhåndsafslag på din ansøgning om arbejdstilladelse. Dette betyder at SIRI kan give afslag til ansøgere, uden at skulle undersøge sagen. De kan derfor forholde sig helt...