Arbejdstilladelse

Der findes en række særlige ordninger, som gør det muligt for virksomheder at få kvalificerede udlændinge til at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Der er dog meget forskellige kriterier afhængigt af, hvilken arbejdstilladelse man søger, – og det at søge den rigtige tilladelse kan gøre forskellen mellem at man får tilladelsen eller ej.

Der er for nyligt kommet nye regler, og dermed nye muligheder for arbejdstilladelser. Der er kommet en ny positivliste for faglærte (men med krav om lærlinge/elevpladser), udvidede rettigheder for etableringskortholdere og for visse andre bedre muligheder for medfølgende familiemedlemmer til at opnå selvstændigt opholdstilladelse efter 2 års fuldtidsbeskæftigelse I samme virksomhed, men det har desværre ikke gjort reglerne eller ordningerne mere overskuelige.
IMMLAW Group har i mange år hjulpet små og mellemstore danske virksomheder med at få opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske medarbejdere i Danmark. Det er en betingelse, at væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det.
Medfølgende familie
Som arbejdstager i Danmark har du mulighed for at medbringe din familie. Medfølgende familiemedlemmer har ret til at arbejde under opholdet i Danmark. Der skal søges særskilt opholdstilladelse for medfølgende familiemedlemmer.
Jobskiftereglen
Ønsker du at skifte job (indenfor samme område) og har du allerede en gyldig arbejdstilladelse efter beløbsordningen eller positivlisten, kræver det, at du indgiver ansøgningen senest på dagen, hvor du påbegynder dit nye job. Der må¨ikke være et hul imellem de to job, så du skal have sidste arbejdsdag hos din tidligere arbejdsgiver dagen før du starter det nye job.
Er du på beløbsordningen eller positivlisten og bliver afskediget på grund af virksomhedens forhold, f.eks. her under corona krisen, kan der søges om 6 måneders jobsøgningsperiode. En sådan ansøgning skal senest ske 2 dage fra sidste arbejdsdag og skal vedlægges dokumentation for afskedigelsen. Selvforskyldt afskedigelse giver ikke mulighed for jobsøgningsperioden.
EU- og Nordiske statsborger
Nordiske- eller EU-statsborgere har automatisk ret til at arbejde i Danmark, men skal huske at registrere sig ved alle de relevante myndigheder. Ved arbejdsløshed har man mulighed for at blive I op til 6 måneder som jobsøgende, eller længere hvis man er selvforsørgende fx. gennem A-kasse forsikringen.

Relaterede ydelser ->

  • Registrering

Kontakt os

Åbningstider
Hverdage: 10:00-15:00 (Tlf. tid 10:00 – 15:00)

Tlf:

+45 24 84 94 12
+45 33 11 42 10just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best swiss replica watches review.worksmen relentlessly purchased making high quality www.sellswatches.com.we offer you swiss https://www.orologireplica.to/.luxury pt.watchesbuy.to fuses the remarkable watchmaking connotation.balenciagareplica.ru cheap balenciaga rolex put your amazing allure and chic type are placed out there.cheap https://jimmychoo.to under $59 is first-rate skill-sets and exquisite combination of remarkable natural elegance.https://www.darkweb.to/ for sale success will be incredible.

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st.
2500 Valby
CVR: 38985698

Information

MobilePay 60556, Nordea Bank, Reg. nr. 2277, Konto nr.: 6896389651, IBAN: DK6220006896389651, Swiftadresse: NDEADKKK

Skriv til os

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st. 2500 Valby

Telefon

+45 24 84 94 12

Follow Us