Familiesammenføring

Danske regler

EU regler

DANSKE REGLER

Danmarks bedste specialkontor for familiesammenføring

Gør hele forløbet med familiesammenføring meget nemmere og mere sikkert med professionel hjælp!

Hvis du ønsker forståeligt og korrekt rådgivning og ikke mindst hurtig og effektiv sagsbehandling ved familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle og eventuelle børn til Danmark, så kan du med stor fordel gøre brug af vores mangeårige erfaring med netop dette speciale.

Immigrationlaw er specialkontor for udlændingeret og beliggende på Ryesgade 54, lige overfor Udlændingestyrelsens servicecenter, hvilket gør det nemt at indgive ansøgninger direkte fra kontoret. Vores erfaring er din sikkerhed for professionel behandling.

Familiesammenføringspakken

En “pakke” for en udenlandsk ægtefælle til en herboende dansk statsborger koster 12.500 kr. inkl. moms. (Et yderligere mindre tillæg hvis samtidig ansøgning om børn).

Denne pakke inkluderer ret meget:

 • Møde med en erfaren sagsbehandler med gennemgang af reglerne og udfyldelse af kontrolskema,
 • Hjælp til udfyldelse af det store ansøgningsskema
 • Kontrol af visum
 • Beregning af frist for indgivelse af ansøgning
 • Fotokopiering og kontrol med de nødvendige bilag til ansøgningen herunder dokumentation for bolig
 • Udarbejdelse af følgebrev med fremhævelse af forhold af vigtig betydning for ansøgningen,
 • Aflevering af ansøgningsskema sammen med ægtefællen i Udlændingestyrelsen med hjælp til biometri (Fingeraftryk og computerfoto) eller vejledning om optagelse i udlandet,
 • Kontrol med modtagelse af 1. kvitteringsbrev,
 • Hjælp til eventuel supplerende fremsendelse af dokumentation,
 • Formidling af eventuelt brev om sikkerhedsstillelse og
 • Formidling af selve opholdstilladelsen med oplysning om eventuelt behov for bestået dansk prøve A1 på Vestegnens sprogskole kr. 2.550, samt om opholdskortet.

Søg tidligt rådgivning!

Det er meget vigtigt at ægtefæller som ønsker familiesammenføring kan dokumentere et forudgående kendskab til hinanden, ikke bare på internettet, men helst ved at have mødt hinanden flere gange inden ægteskab og over en længere periode.

Det kan derfor være en god ide at få rådgivning allerede når man er kærester og inden ægteskab er indgået. Det kan være vigtigt at handle på en bestemt måde og dermed sikre dokumentation så mistanke om proforma ægteskab kan undgås.

Danmark accepterer i sager kun i begrænset omfang samliv i stedet for ægteskab. Men i praksis vil 1 ½ – 2 års forudgående samliv med fælles folkeregister i Danmark eller udlandet kunne accepteres i stedet for ægteskab. Bemærk at det for at søge familiesammenføring efter denne regel altså ikke er nok at man rent faktisk har boet sammen, – men at der også er sket en form for fælles registrering i det pågældende land som Danmark vil godtage.

Skal der laves en dansk ægtepagt før ægteskabet

 Kontoret kan i forbindelse med ægteskab også hjælpe med udarbejdelse af eventuel ægtepagt om fuldstændig særeje (pt. kr. 3.500 og gebyr til staten), der sædvanligvis skrives under inden ægteskabet og derefter skal tinglyses digitalt eller med fuldmagt, hvilket kontoret hjælper med.

Specialviden og særlige problemstillinger

Et korrekt udfyldt ansøgningsskema med den korrekte dokumentation formindsker væsentligt sagsbehandlingstiden så der typisk vil være svar indenfor 8 måneder, – op til 10 måneder i mere komplicerede sager.

Hvis et skema ikke er udfyldt korrekt risikerer man politianmeldelse for falsk forklaring til en offentlig myndighed, – så det er også af denne grund vigtigt at ansøgningsskemaet er udfyldt både omhyggeligt og korrekt.

Der kan være særligt behov for dokumentation til hospital i tilfælde af graviditet og anmodning om vederlagsfri fødsel i Danmark, – og der kan være et samspil med reglerne om hvorvidt et barn er dansk statsborger allerede fra fødslen i Danmark eller udlandet.

Der kan også være vigtige særregler som giver dispensation for en del af kravene til familiesammenføring, bl.a. fra de 54.000 kr. i garanti.

Al denne specialviden håber vi at kunne få lov at hjælpe dig igennem processen så nemt og sikkert som mulig til en meget rimelig pris for en specialiseret ydelse.

Hotline

Kontorets hotline e-mail famsam@immigrationlaw.dk er sædvanligvis åbent i dagtimerne udover kontorets åbningstid så det også er muligt at få akut hjælp og rådgivning. Ofte vil det blot være nødvendigt med en aftale om et hurtigt møde, og der er også lørdagsåbent efter aftale til nye sager, som også gør det nemt at kunne komme frem og tilbage samme dag fra hele landet.

Betaling 

Ved betaling husk at anføre begge jeres fornavne eller ring og få reserveret et sagsnummer på kontoret der kan anvendes ved betalingen. Ved betaling af sagen får I et sagsnummer der bedes brugt ved henvendelse til kontoret på tlf. eller e-mail. På kontoret kan betales med de almindelige kreditkort eller kontant.

Velkommen!
Aage Kramp

 

EU REGLER

Familiesammenføring efter EU-reglerne direkte til Danmark eller via “Sverigesløsningen”

Som EU/EØS-borger med lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne med tidligere faktisk og reelt ophold i et andet EU-land har du mulighed for at søge familiesammenføring efter EU-reglerne, som er over de nationale regler i alle EU-lande. Du kan søge familiesammenføring med:

 • Ægtefælle
 • Samlevende (national praksis om længden af samliv)
 • Ægtefællernes børn under 21 år
 • Ægtefællernes børn over 21 år (særlige omstændigheder – hustandsmedlem)
 • Personer, der er beslægtet i opstigende linje med enten hovedpersonen eller med en hovedpersons ægtefælle, som fx:
 • Forældre
 • Bedsteforældre
 • En hovedpersons andre familiemedlemmer (helt særlige omstændigheder)

 

For hver af disse kategorier er der bestemte betingelser om dokumentation der skal være opfyldt før man kan søge. Hvis familiemedlemmet ikke er EU/EØS-borger, udstedes der et opholdskort.

Ophold i udlandet

Med et EU-registreringsbevis eller EU-opholdskort (kort K) har man mulighed for at rejse ud af Danmark på ferieophold mv., i max 6 måneder. Framelder mig sig folkeregisteret eller udrejser i længere tid end 6 måneder mister man sin opholdsret.

Permanent opholdskort efter eu-regler

Efter 5 års ophold har man mulighed for at søge permanent ophold. Ved ansøgning skal man dokumentere at man har haft 5 års lovligt ophold. Når man får permanent har man mulighed for at opholde sig ude af Danmark i op til 2 år uden at miste sin opholdsret.

EU-reglerne for permanent ophold er meget lempeligere end de danske nationale regler. Derfor kan det være vigtigt at få rådgivning om, hvilket regelsæt man skal søge registrering efter til at starte med.

Med stramningerne for danskere som har arbejdet i udlandet og fremover til have svært ved at komme hjem til Danmark med sin udenlandske hustru efter afskaffelsen af 26 års reglen, vil mange formentlig komme til Danmark via Sverige eller Tyskland for at kunne bruge EU-reglerne til at sikre opholdstilladelsen for hele familien og ægtefællens eventuelle særbørn.

Selvstændig ret til at blive i tilfælde af skilsmisse eller død

For et familiemedlem til en EU/EØS-borger som bliver skilt, eller hvor ægtefællen dør, kan der forsat være en ret til blive i Danmark såfremt der opfyldes bestemte betingelser. EU-retten giver en større beskyttelsen end de nationale regler til, at blive i Danmark på selvstændigt grundlag, såfremt man har været gift i 3 år, hvoraf man har boet 1 år i landet, når man starter proceduren til skilsmisse. I tilfælde af ægtefælles død allerede efter 12 måneder.

Særligt for danske statsborgere – “Sverigesløsningen”

For at søge familiesammenføring som dansk statsborger, skal du have udnyttet dine rettigheder til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land. Dette betyder, at du først skal have haft et faktisk og reelt ophold efter EU-reglerne i en anden medlemsstat i mindst 3-6 måneder og dit familiemedlem skal have tilsluttet sig til dig i det pågældende land. Opfylder du kravene kan styrke dette gennem dokumentation, så har du mulighed for at flytte tilbage til Danmark og medbringe dine familiemedlemmer både ægtefælle, børn op til 21 år for både hovedperson og ægtefælle, og i særlige tilfælde også forældre. Danskere med dansk pas kan altså bruge EU-rettighederne i “Sverige-løsningen” eller via Tyskland til at opnå familiesammenføring på mere rimelige vilkår.

Det anbefales kraftigt først at søge professionel hjælp og rådgivning før man giver sig i kast med flytning til Danmark via Sverige eller Tyskland (EU-rettigheder), særligt vedrørende de meget skrappe krav mod Danske statsborgere for faktisk og reelt ophold i Udlandet.

 

Kontakt os

Åbningstider
Hverdage: 10:00-15:00 (Tlf. tid 10:00 – 15:00)

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st.
2500 Valby
CVR: 38985698

Information

Nordea Bank, Reg. nr. 2277, Konto nr.: 6896389651, IBAN: DK6220006896389651, Swiftadresse: NDEADKKK

Skriv til os

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st. 2500 Valby

Telefon

+45 24 84 94 12
+45 33 11 42 10

Follow Us