Forlængelse / Klage og genoptagelse / Registrering

Forlængelse

Klage og genoptagelse

Registrering

Forlængelse

Forlængelse af ens opholdstilladelse er ikke sædvanligvis svært, men der er alligevel tilfælde, hvor der kan opstå misforståelser. For familiesammenføringssager kan vilkårene have ændret sig eller garantistillelsen udløbet o.l.

Særligt forlængelse af arbejdstilladelser kan indebære en del kontrol. Eksempelvis i form af omfattende dokumentation for arbejde og i nogle tilfælde indkaldelse til interview.

Ansøgningsskemaer om forlængelse af opholdstilladelse er lige så varierede, som for selve opholdstilladelserne. Det kan til tider skabe forvirring. Det kan også være, at ens opholdsgrundlag har ændret sig, f.eks. efter skilsmisse, og man er nødt til at bruge et helt andet skema.
Forlængelse kan også blive problematisk, hvis man på et tidspunkt er blevet registreret forkert, typisk i CPR af sit lokale folkeregister, eller at arbejdsgiver har foretaget indberetningsfejl.
IMMLAW Group kan også være behjælpelige med forlængelse så kom gerne ca. 6 mdr. før udløbet af opholdstilladelsen så vi kan kontrollere forhold og vilkår og forberede forlængelsesansøgningen

Klage og genoptagelse

Klager over udlændingemyndighedernes afgørelse vil normalt blive sendt til Udlændingenævnet indenfor 8 uger. I nogle sagstyper kan man bevare sine rettigheder (om ophold og arbejde) hvis klagen indgives inden 7 dage!
Efter Grundlovens §63 er det derefter muligt at bringe Udlændingenævnets afgørelser for en domstol, hvis du stadig ikke kan blive hørt.
Det er naturligvis ikke alle afgørelser fra myndighederne, der er forkerte. Men der er mange, og IMMLAW Group kan hjælpe med at klage over en forkert afgørelse og tilføre juridisk vægt bag argumentationen og ved at vide hvad der i praksis bliver lagt vægt på.
Genoptagelse
Hvis man har fået afslag, og der er fremkommet væsentlig ny dokumentation eller der er begået sagsbehandlingsfejl af myndighederne, kan man bede om at få en sag genoptaget. I stedet for at blive sendt til Udlændingenævnet, vil den samme myndighed kigge på sagen igen. Fordelen ved genoptagelse, er at det kan være hurtigere og bedre end at klage.

Registrering

Selv om registrering principielt bør forekomme næsten per automatik, er dette ikke tilfældet. EU-borgere, der ønsker at bosætte sig skal registrere sig hos SKAT og SIRI. Alle udlændinge skal registreres ved fysisk fremmøde i International House eller i en primær kommune efter at have udfyldt et skema online og indsende dokumentation for ophold og bolig. Selv når du gør alt rigtigt, har vi desværre for ofte oplevet at myndighederne har lavet fejl i registreringen.
Fejlregistrering i det centrale personregister (CPR) kan i værste tilfælde betyde at man mister sin opholdstilladelse og bliver udvist. Det er komunnerne, der håndterer registrering i CPR, men kommunikation mellem kommunerne og udlændingemyndighederne er desværre ofte mangelfuld.
Føler du dig usikker på præcist, hvordan du kan registrere dig korrekt, eller er du udsat for fejlregistrering, kan IMMLAW Group være behjælpelig, da vi har erfaring med dette; Herunder ansatte med erfaring fra det offentlige, der blandt andet har arbejdet med CPR lovgivning.

Kontakt os

Åbningstider
Hverdage: 10:00-15:00 (Tlf. tid 10:00 – 15:00)

Tlf:

+45 24 84 94 12
+45 33 11 42 10just the right planning in control, your thoughts not to mention cardiovascular can be described as importance of best swiss replica watches review.worksmen relentlessly purchased making high quality www.sellswatches.com.we offer you swiss https://www.orologireplica.to/.luxury pt.watchesbuy.to fuses the remarkable watchmaking connotation.balenciagareplica.ru cheap balenciaga rolex put your amazing allure and chic type are placed out there.cheap https://jimmychoo.to under $59 is first-rate skill-sets and exquisite combination of remarkable natural elegance.https://www.darkweb.to/ for sale success will be incredible.

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st.
2500 Valby
CVR: 38985698

Information

MobilePay 60556, Nordea Bank, Reg. nr. 2277, Konto nr.: 6896389651, IBAN: DK6220006896389651, Swiftadresse: NDEADKKK

Skriv til os

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st. 2500 Valby

Telefon

+45 24 84 94 12

Follow Us