Permanent ophold & dansk statsborgerskab

PERMANENT OPHOLD

DANSK STATSBORGERSKAB

PERMANENT OPHOLD

Man kan søge permanent opholdstilladelse i Danmark efter de danske nationale regler eller EU/EØS­reglerne. Hvert regelsæt har forskellige grundlæggende betingelser som du skal opfylde for at kunne for permanent ophold. Vi er specialister i begge regelsæt og hjælper dig gerne at blive en mere permanent del af Danmark.

PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE – ARBEJDE ER BLEVET VIGTIGSTE KRAV

Få professionel hjælp til forberedelse og ansøgning om permanent opholdstilladelse. Vi er specialister i vurdering af muligheden for permanent opholdstilladelse og hvad der skal gøres for at forberede sig bedst muligt efter de strenge danske regler som nu kræver enten 4 eller 8 års ophold.

Permanent opholdstilladelse kaldes også tidsubegrænset opholdstilladelse, og reglerne har ændret sig ikke mindre end 10 gange på 14 år. Nye ændringer er igen på vej. Samtidig har regeringen og Dansk Folkeparti ingen hæmninger haft i deres regeringsperiode med at lovgive med tilbagevirkende kraft, så personer som skulle have haft permanent alligevel ikke får det og i disse tusindvis af sager bliver gebyret end ikke tilbagebetalt!

Der er forskellige gebyrer og ansøgningsskemaer afhængig af ens type af ophold. Det er ofte meget hurtigere at lave en ny ansøgning end at klage. Hvor studier og langvarig tilknytning til arbejdsmarked med deltidsarbejde tidligere kunne tælle med til permanent opholdstilladelse, er det i dag kun fuldtidsarbejde som tæller med. A-kasse tæller ikke som arbejde. Dem som fx SOSU assistenter får løn under uddannelse og måske er de bedst integrerede med både uddannelse, arbejde og arbejder med plejekrævende danskere, kan fx ikke få permanent opholdstilladelse på baggrund af deres lønindtægt under uddannelse. Har en del af ens indtægt været som selvstændig er der særlig store vanskeligheder med dokumentationen (koster mere). Ofte har arbejdsgivere lavet indberetningsfejl i e-indkomst som er det kontrolsystem Kontoret til Permanent bruger til at kontrollere arbejdskravet. Der kan også være fejl i kommunernes folkeregistrering hvor de fx har skrevet at man er udrejst selvom man kun har været på ferie i udlandet så det ikke ser ud som 4 eller 8 års uafbrudt ophold. For unge der vil bruge 18-19 års reglen er det særlig vigtigt at kontrollere at 9 kl. i dansk blev bestået i alle fag (undtagen orden) og at man søger i tide og ikke har afbrydelse i studierne. Der må ikke været modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, men mange får hjælp til uddannelse eller arbejde uden at vide at de nu ikke kan få permanent de næste 4 år! Fast arbejde igennem mange år som fx taxachauffør eller avisbud eller afløser på plejehjem, kvalificerer ikke til permanent opholdstilladelse medmindre man har et fast bijob på mindst 15 t. om ugen med garanteret mindsteløn og timetal samt tidsubegrænset ansættelse. Der er givet mange afslag på ”aktivt medborgerskab”, så det er mere sikkert at tage selve Medborgerskabsprøven der ligesom Prøve i Dansk 2 kun afholdes to gange om året. Der er særlige regler for afholdelse af ferie, sygdom og evt. barsel. Med andre ord er der nok af problemer at tage fat på der bør kontrolleres og forberedes inden at der indgives ansøgning!

Hovedreglen er at der kan søges enten efter 4 eller 8 år, men det vigtigste er stramningerne på arbejdskravet så der er i dag kun er 6 måneders mindre arbejdskrav efter 8 års reglen end efter 4 års reglen. Fokus skal således være på at bruge 4 års reglen med 4 års fuldtidsarbejde de seneste 4 ½ år hvor alle de 4 supplerende betingelser skal være opfyldt.

De 4 supplerende betingelser:

Opfylder man alle de grundlæggende betingelser skal man efter 8 års reglen opfylde mindst 2 af de supplerende betingelser, og efter 4 års reglen opfylde alle 4 betingelser:

1) Fire års fuldtidsbeskæftigelse indenfor de seneste 4 år og 6 måneder.

2) 280.000 kr. i indtægt (2017 niveau) i gennemsnit hver af de seneste 2 år.

3) Bestået prøve i Dansk 3 /FVU4/ 9 kl., eller lignende niveau

4) Bestået medborgerskabsprøve (eller særlig aktivt medborgerskab)

Har man ikke opfyldt enten 2 eller 4 af de supplerende betingelser bliver der ikke taget stilling til om de grundlæggende betingelser er opfyldt, fordi man alligevel ikke vil kvalificere til permanent opholdstilladelse..

Immigrationlaw tager 10.000 kr. for en normal ansøgning om permanent opholdstilladelse. Dertil skal der betales et gebyr til Udlændingestyrelsen der afhænger af opholdstype.

Der bedes medbragt Nem-ID til første møde til brug for kontrol af oplysningerne til ansøgningsskemaet, viser det sig at det er for tidligt at kunne søge, koster det i stedet 2.000 kr. som en konsultation. Fordi det er et krav til at få dansk statsborgerskab at man har opnået permanent opholdstilladelse så er Permanent et område med særlig politisk opmærksomhed og reglerne ændres derfor i gennemsnit næsten en gang om året.

Vi ser frem til at hjælpe dig igennem reglerne!

 

DANSK STATSBORGERSKAB

Ansøgning om statsborgerskab

Ansøgning om statsborgerskab

Efter de nye regler indgives ansøgning om dansk statsborgerskab digitalt – bruger du fx et advokatkontor kan der stadigvæk indgives ansøgning på papir.

Når ansøgningen modtages af indfødsretskontoret, vil det ca. tager 10-12 måneder at behandle ansøgningen, hvorefter du vil enten få afslag eller meddelelse om, at du optages på et lovforslag. Lovforslag om indfødsrets meddelelse fremsættes to gange om året, i april- og i oktober måned. Lovforslaget skal gennem tre behandlinger, og vil som udgangspunkt tager 2 til 3 måneder.

Den samlede behandlingstid er derfor normalt 1,5 – 2 år.

Betingelser ved ansøgning

For at opnå dansk indfødsret, skal du opfylde en række betingelser. Du skal opfylde betingelsen om danskkundskaber, hvilket efter de nye regler kræver Prøve i Dansk 2 – eller 3, du skal have bestået indfødsretsprøven, du skal være selvforsørgende, dvs. du skal ikke have modtaget kontanthjælp i mere end 6 måneder de seneste 5 år forud for lovforslagets fremsættelse, du må ikke have gæld til det offentlige, du må ikke have begået kriminalitet, du skal have underskrevet en erklæring, hvor du lover om troskab og loyalitet over for Danmark, du skal have permanent opholdstilladelse og bopæl i Danmark, du skal som udgangspunkt have ophold i Danmark i 9 år, dog kan en asylmodtager søge efter 8 års ophold, og en ansøger gift med en dansk statsborger efter 6 års ophold.

Statsløse og børn som er født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark – og for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Ansøgning på dispensation

I visse tilfælde, kan udlændinge, som ikke opfylder de ovenstående betingelser, alligevel få dansk statsborgerskab, hvis personen søger om dispensation, hvor sagen forelægges Folketinges Indfødsretsudvalg.

Vores tjenesteydelser

Gennemgang af betingelserne, herunder rådgivning vedr. de enkelte betingelser

Hjælp til ansøgningens udfyldelse og det digitale afleveringen af ansøgningen

Konkret rådgivning og hjælp til ansøgning om dispensation

Kontakt os

Åbningstider
Hverdage: 10:00-15:00 (Tlf. tid 10:00 – 15:00)

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st.
2500 Valby
CVR: 38985698

Information

Nordea Bank, Reg. nr. 2277, Konto nr.: 6896389651, IBAN: DK6220006896389651, Swiftadresse: NDEADKKK

Skriv til os

Adresse

Gammel Køge Landvej 119, 1st. 2500 Valby

Telefon

+45 24 84 94 12
+45 33 11 42 10

Follow Us