Marwiza Osmani

Juridisk Rådgiver

+ 45 26 31 90 03
mo@immigrationlaw.dk

Foruden dansk og engelsk taler Marwiza farsi.

Primære arbejdsområder

Familiesammenføring

Ægteskab og forældremyndighed

Permanent opholdstilladelse

Statsborgerskab

Ansvarområde hos IMMLAW

Marwiza er den rådgiver som har nogle af de mest komplicerede sager om familiesammenføring. Da der er et overlap mellem reglerne for familiesammenføring permanent opholdstilladelse, og mellem permanent opholdstilladelse og dansk indfødsret (statsborgerskab), så har hun også en særlig kompetence indenfor disse sagsområder.

Erfaring

Marwiza har en baggrund indenfor offentlige myndigheder, med erfaring fra Familieretshuset. Hun er derfor specialist indenfor familierettens områder som blandt andet omfatter forældremyndighed, samvær, bopæl og relaterede retsområder. Herudover har Marwiza arbejdet flere år med udlændingeret, særligt komplicerede sager indenfor familiesammenføringsområdet.

Uddannelse

Marwiza er uddannet jurist (cand.jur.) fra Københavns Universitet.