DANSK STATSBORGERSKAB

Ansøgning om statsborgerskab

Efter de nye regler indgives ansøgning om dansk statsborgerskab digitalt – bruger du fx et advokatkontor kan der stadigvæk indgives ansøgning på papir.

Når ansøgningen modtages af indfødsretskontoret, vil det ca. tager 10-12 måneder at behandle ansøgningen, hvorefter du vil enten få afslag eller meddelelse om, at du optages på et lovforslag. Lovforslag om indfødsrets meddelelse fremsættes to gange om året, i april- og i oktober måned. Lovforslaget skal gennem tre behandlinger, og vil som udgangspunkt tager 2 til 3 måneder.

Den samlede behandlingstid er derfor normalt 1,5 – 2 år.

Betingelser ved ansøgning

For at opnå dansk indfødsret, skal du opfylde en række betingelser. Du skal opfylde betingelsen om danskkundskaber, hvilket efter de nye regler kræver Prøve i Dansk 2 – eller 3, du skal have bestået indfødsretsprøven, du skal være selvforsørgende, dvs. du skal ikke have modtaget kontanthjælp i mere end 6 måneder de seneste 5 år forud for lovforslagets fremsættelse, du må ikke have gæld til det offentlige, du må ikke have begået kriminalitet, du skal have underskrevet en erklæring, hvor du lover om troskab og loyalitet over for Danmark, du skal have permanent opholdstilladelse og bopæl i Danmark, du skal som udgangspunkt have ophold i Danmark i 9 år, dog kan en asylmodtager søge efter 8 års ophold, og en ansøger gift med en dansk statsborger efter 6 års ophold.

Statsløse og børn som er født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark – og for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Ansøgning på dispensation

I visse tilfælde, kan udlændinge, som ikke opfylder de ovenstående betingelser, alligevel få dansk statsborgerskab, hvis personen søger om dispensation, hvor sagen forelægges Folketinges Indfødsretsudvalg.

Vores tjenesteydelser

Gennemgang af betingelserne, herunder rådgivning vedr. de enkelte betingelser

Hjælp til ansøgningens udfyldelse og det digitale afleveringen af ansøgningen

Konkret rådgivning og hjælp til ansøgning om dispensation