Posted on

SØG FAMILIESAMMENFØRING FØR 1. JULI 2018!

SØG FAMILIESAMMENFØRING FØR 1. JULI 2018!
Folketinget har fremsat lovforslag om voldsomme stramninger for reglerne for familiesammenføring
med forventet ikrafttrædelse fra 1. juli 2018 med bl.a.:

 • 100.000 kr. i garantistillelse i 10 år, – før 50.000 kr. i 5 år
 • To danskeksamener til ægtefælle indenfor kun 9 mdr.
 • Alle, også danske statsborgere, skal kunne vise høj danskeksamen
 • 5 supplerende integrationskrav, hvoraf 3 skal være opfyldt:
 • Herboende været i 5 års fuldtidsbeskæftigelse
 • Herboende mindst 1 års fuldtidsuddannelse udover 10. klasse
 • Ansøger danskprøve PD1 eller engelskprøve på B1 niveau (fx. EILTS)
 • Ansøger fuldtidsbeskæftiget mindst 3 år ud af de seneste 5 år
 • Ansøger har gennemført 1 års videregående uddannelse
 • Særlig store stramninger hvis herboende kun har permanent opholdstilladelse
 • Fortsat krav om ansøgers besøg i Danmark og fortsat 24 års regel
 • Skærpelse af kontanthjælps karantæne med endnu et år fra 3 til 4 år
 • Fortsat forbud mod at blive gift hurtigt (Proforma formodning)
 • Fortsat integrationsegnethedsvurdering af børn over 7 år
 • Fortsat skrapt boligkrav til egen beboelse
 • Nyt forbud mod at bo i områder med stor arbejdsløshed og ”ghettomiljø”

Har man nået pensionsalderen kan pensionsårene medregnes som arbejdsår.
For udlandsdanskere med langvarigt ophold i udlandet vil der dog være nye muligheder allerede nu for
at søge familiesammenføring, men kan få udfordringer med dokumentationskrav og krav om høj dansk
eksamen også for danske statsborgere som vender hjem efter mange år i udlandet.
På sikker og professionel hjælp hos Immigration Law, ring 24 84 94 12 og bestil en konsultation eller
ansøgningspakke, eller send e-mail: famsam@immigrationlaw.dk . Følg os på facebook ”Immigration
Law – Ryesgade 54”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *