Familiesammenføring efter EU-reglerne

ÆGTEFÆLLER & BØRN

Familiesammenføring efter EU-reglerne direkte til Danmark eller via “Sverigesløsningen”

Som EU/EØS-borger med lovligt ophold i Danmark efter EU-reglerne med tidligere faktisk og reelt ophold i et andet EU-land har du mulighed for at søge familiesammenføring efter EU-reglerne, som er over de nationale regler i alle EU-lande. Du kan søge familiesammenføring med:

  • Ægtefælle
  • Samlevende (national praksis om længden af samliv)
  • Ægtefællernes børn under 21 år
  • Ægtefællernes børn over 21 år (særlige omstændigheder – hustandsmedlem)
  • Personer, der er beslægtet i opstigende linje med enten hovedpersonen eller med en hovedpersons ægtefælle, som fx:
  • Forældre
  • Bedsteforældre
  • En hovedpersons andre familiemedlemmer (helt særlige omstændigheder)

For hver af disse kategorier er der bestemte betingelser om dokumentation der skal være opfyldt før man kan søge. Hvis familiemedlemmet ikke er EU/EØS-borger, udstedes der et opholdskort.

Ophold i udlandet

Med et EU-registreringsbevis eller EU-opholdskort (kort K) har man mulighed for at rejse ud af Danmark på ferieophold mv., i max 6 måneder. Framelder mig sig folkeregisteret eller udrejser i længere tid end 6 måneder mister man sin opholdsret.

Permanent opholdskort efter eu-regler

Efter 5 års ophold har man mulighed for at søge permanent ophold. Ved ansøgning skal man dokumentere at man har haft 5 års lovligt ophold. Når man får permanent har man mulighed for at opholde sig ude af Danmark i op til 2 år uden at miste sin opholdsret.

EU-reglerne for permanent ophold er meget lempeligere end de danske nationale regler. Derfor kan det være vigtigt at få rådgivning om, hvilket regelsæt man skal søge registrering efter til at starte med.

Med stramningerne for danskere som har arbejdet i udlandet og fremover til have svært ved at komme hjem til Danmark med sin udenlandske hustru efter afskaffelsen af 26 års reglen, vil mange formentlig komme til Danmark via Sverige eller Tyskland for at kunne bruge EU-reglerne til at sikre opholdstilladelsen for hele familien og ægtefællens eventuelle særbørn.

Selvstændig ret til at blive i tilfælde af skilsmisse eller død

For et familiemedlem til en EU/EØS-borger som bliver skilt, eller hvor ægtefællen dør, kan der forsat være en ret til blive i Danmark såfremt der opfyldes bestemte betingelser. EU-retten giver en større beskyttelsen end de nationale regler til, at blive i Danmark på selvstændigt grundlag, såfremt man har været gift i 3 år, hvoraf man har boet 1 år i landet, når man starter proceduren til skilsmisse. I tilfælde af ægtefælles død allerede efter 12 måneder.

Særligt for danske statsborgere – “Sverigesløsningen”

For at søge familiesammenføring som dansk statsborger, skal du have udnyttet dine rettigheder til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land. Dette betyder, at du først skal have haft et faktisk og reelt ophold efter EU-reglerne i en anden medlemsstat i mindst 3-6 måneder og dit familiemedlem skal have tilsluttet sig til dig i det pågældende land. Opfylder du kravene kan styrke dette gennem dokumentation, så har du mulighed for at flytte tilbage til Danmark og medbringe dine familiemedlemmer både ægtefælle, børn op til 21 år for både hovedperson og ægtefælle, og i særlige tilfælde også forældre. Danskere med dansk pas kan altså bruge EU-rettighederne i “Sverige-løsningen” eller via Tyskland til at opnå familiesammenføring på mere rimelige vilkår.

Det anbefales kraftigt først at søge professionel hjælp og rådgivning før man giver sig i kast med flytning til Danmark via Sverige eller Tyskland (EU-rettigheder), særligt vedrørende de meget skrappe krav mod Danske statsborgere for faktisk og reelt ophold i Udlandet.