ARBEJDSTILLADELSE

ARBEJDSTILLADELSE

Immigration Law er Danmarks største specialkontor indenfor Udlændingeret dækkende hele landet og repræsenterer mange års praktisk erfaring indenfor alle områder af Udlændingeretten, herunder også arbejdstilladelser til dansk erhvervsliv.

Generelt om arbejdstilladelser:

Virksomheder kan i visse tilfælde få opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske medarbejdere i Danmark med henblik på at arbejde her. Det er som udgangspunkt en betingelse, at væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. Nordiske eller EU-statsborgere har automatisk ret til at arbejde i Danmark.

Der findes en række særlige erhvervsordninger, som gør det lettere for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Beløbsordningen

Denne ordning omfatter alle udlændinge, der har fået tilbudt en ansættelseskontrakt med en løn på mindst 35.000 kr. mdl.,  417.793,60 (2018 sats) årlig inkl. pension.

Greencard-ordningen

Udlændinge med særlige kvalifikationer kunne tidligere opnå mulighed for at komme til Danmark på et greencard og søge job. Det var ikke et krav at have et fast arbejde forinden man kom til Danmark. Man er fritaget for en særskilt arbejdstilladelse, idet en opholdstilladelse i henhold til greencard- ordningen samtidig giver ret til lønnet eller ulønnet beskæftigelse. Man har dog ikke ret til at drive selvstændigt virksomhed med denne opholdstilladelse, ordningen blev afskaffet pr. 10 juni 2016 hvorefter der ikke gives nye greencards. De nuværende greencard modtagere som ikke er kommet i kvalificeret arbejde bruger tid på at lære dansk og udgør en vigtig arbejdskraftsreserve af højtuddanede.

Positivlisten

Omfatter særlig faggruper, fordelt på erhvervsområde, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Personer omfattet af denne liste kan få meddelt opholdstilladelse, såfremt de har et konkret arbejde, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Denne liste reguleres 2 gange årligt og de fleste jobs kræver professionsbachelor eller dansk autorisation og kan ses på nyidanmark.dk.

Jobskiftereglen

Såfremt man allerede er i besiddelse af en gyldig arbejdstilladelse efter beløbsordning eller positivlisten kan man godt starte på sit nye arbejde (indenfor samme område) inden man får meddelt en ny opholds- og arbejdstilladelse. Dette kræver at man indgiver sin ansøgning (AR1) senest på dagen, hvor man påbegynder sit nye job.

Koncernopholdstilladelse

Denne opholdstilladelse gælder for en udlænding som er ansat i en international koncern, og hvor virksomheden ønsker at medarbejderen blive udstationeret i en afdeling af koncernen i Danmark.

Det er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der behandler en ansøgning om opholdstilladelse. Hvis SIRI meddeler afslag, er der mulighed for genoptagelse eller for klage til udlændingenævnet.

Medfølgende familie

Som arbejdstager i Danmark har man mulighed for at medbringe sin familie. Medfølgende familiemedlemmer er fritaget for en arbejdstilladelse, idet opholdstilladelsen giver ret til at arbejde eller studere under opholdet i Danmark. Denne form for opholdstilladelse er meget fleksibel, da denne er fæstet til ansøger og ikke til en specifik arbejdsgiver. Der er meget forskellige regler afhængigt af hvilken arbejdstilladelse hovedpersonen har.

Vores tjenesteydelse vil sædvanligvis omfatte:

 • Indledende møde med erfaren sagsbehandler/jurist med gennemgang af reglerne
 • Kontrol af visum/lovligt ophold
 • Beregning af frist for indgivelse af ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse
 • Hjælp til korrekt udfyldelse af relevant ansøgningsskema
 • Hjælp til oprettelse af sagsbestillingsID samt gennemførelse af betaling af gebyr
 • Indhentelse af relevant/nødvendig dokumentation for virksomheden
 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakt i henhold til ansættelseslovgivning
 • Udarbejdelse af følgebrev med fremhævelse af forhold af vigtig betydning
 • Indgivelse af ansøgning og detaljeret vejledning om optagelse af biometri
 • Hjælp til eventuel supplerende fremsendelse af dokumentation
 • Formidling af selve opholdstilladelse med oplysning om de vigtigste forhold

Der er et særligt ansøgningsgebyr der skal betales direkte til SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration. For arbejdstilladelse er dette 3.280 kr. (2018 sats)

Ovenstående er alt sammen noget som medvirker til at undgå unødig forsinkelse, og normal sagsbehandling er 30 dage hvis sagen er fuldt oplyst. I visse tilfælde må en arbejdsansøger påbegynde arbejde straks.